top of page
Search
  • Writer's pictureSudervės Bendruomenė

Vėl ruduo, vėl mūsų rekolekcijos...

Trumputės mūsų bendruomenės narių rekolekcijos Trinapolyje. Apie Tikėjimą, bendruomenę, Bažnyčią, gyvą santykį, atsivertimus, savanorystę, Meilę...


14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page