Search
  • Sudervės Bendruomenė

Vėl ruduo, vėl mūsų rekolekcijos...

Trumputės mūsų bendruomenės narių rekolekcijos Trinapolyje. Apie Tikėjimą, bendruomenę, Bažnyčią, gyvą santykį, atsivertimus, savanorystę, Meilę...


12 views0 comments

Recent Posts

See All